Varovanje osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov in zasebnost

 
Upravitelj spletnega mesta i-vent.com se pri svojem poslovanju zavzema za korektno in varno uporabo osebnih podatkov. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletnem mestu i-vent.com ali kako drugače (po telefonu, preko e-pošte, idr.), so strogo zaupni in se obravnavajo kot zaupne informacije, zato brez pravne podlage ne bodo posredovani nepooblaščenim tretjim osebam.

 

Osebni podatki se ne tretirajo kot občutljivi podatki. 

 

Upravljavec osebni podatkov je:

i-Vent d.o.o.,

Robbova ulica 2,

1000 Ljubljana,

ID: SI 65582055

Matična št.: 3827062000

 

Varovanje osebnih podatkov in zasebnost je sestavni del splošnih pogojev

 

 

Namen obdelave osebnih podatkov


Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

● komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;

● sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;

● tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte, navadne pošte in SMS sporočil) v skladu z vašimi podanimi soglasji,

● za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;

● za statistične analize o prodaji našega naših storitev in izdelkov in o uporabi naših spletnih strani – uporabljajo se anonimizirani podatki,

● Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno zaprosili za vaše soglasje oziroma privolitev.

 

Katere vaše osebne podatke obdelujemo?

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo, ki nam jih prostovoljno zagotovite (npr. prek naših spletnih obrazcev na našem spletnem mestu, s priporočili), ki jih zberemo ob vašem/-ih obisku/-ih v naših prostorih, na dogodkih ali spletni/-h strani/-eh ali ob nakupu naših izdelkov in storitev.
V okviru naših poslovnih dejavnosti in v želji, da bi vam zagotovili dobre storitve in jih, kjer je to mogoče še izboljšali, lahko obdelujemo naslednje vaše osebne podatke: ime, priimek, naslov, kraj, poštna številka, država, naslov elektronske pošte, poslovni subjekt in vaš IP naslov (podatke o vaših prijavah pri nas). 
Osebne podatke obdelujemo izrecno za namene zagotovitve naših storitev. 
Podatki o uporabi spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas na strani) so anonimizirani in niso pripisani posameznemu uporabniku). Le-ti podatki se beležijo samo za potrebe optimalnega oglaševanja in optimiziranja spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje. 

 

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

● kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno storitev ali izdelek);
● kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo;
● kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitevza obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete;
● kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes.
 

 

Namen obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:
● komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;
● sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
● tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte, navadne pošte in SMS sporočil) v skladu z vašimi podanimi soglasji,
● za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
● za statistične analize o prodaji našega naših storitev in izdelkov in o uporabi naših spletnih strani – uporabljajo se anonimizirani podatki,
Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno zaprosili za vaše soglasje oziroma privolitev.
 

 

Postopki glede varovanja osebnih podatkov

V primeru, da nam preko spletne strani, po e-pošti, telefonu ali kako drugače ponudite katerikoli osebne podatke, bomo skladno z uredbo GDPR in veljavno zakonodajo, spoštovali vašo zasebnost. Naša politika glede varovanja podatkov je sledeča:
● uporabnike natančno seznanimo s tem, kako in za kaj bomo uporabili podatke,
● podatkov o naših uporabnikih ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli tretja oseba;
● naše baze redno preverjamo in ažuriramo, tako da je v njih čim manj napačnih podatkov.
● Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naš računalniški sistem je zaščiten s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.
 

Svoboda izbire

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete prejeti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. 

 

Hramba osebnih podatkov

Osebne podatke hranimo le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani (npr. za zagotovitev, da dostopate in uporabljate vaš spletni račun pri ponudniku , za ponudnikovo ugotavljanje vašega zanimanja po nakupu, vgradnji ali servisiranju ponudnikovih proizvodov, za izpolnitev vaših naročil, preveritev vaših plačil in izpolnitev drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti, za zagotovitev, da lahko dostopate do posebnih informacij, ki so vam na voljo, za zagotovitev, da lahko uporabljate ugodnosti ponudnika, za ponudnikovo pošiljanje e-novic ipd.).
Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, in ki jih obdeluje tudi kak drug zakon, hranimo skladno s tem zakonom. To pomeni, da podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje, podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, pa hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe. 
Podatke o tem, katere storitve ali produkte ste od nas kupili, pa hranimo trajno oz. dokler ne prejmemo vaše zahteve za izbris podatkov. Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma jih pripisati vam.
 
 

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.
Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so predvsem: podizvajalci storitev, ki omogočajo in zaokrožujejo ponudnikove storitve, monterji in serviserji ponudnikovih proizvodov, prevozniki ponudnikovih proizvodov, računovodski servis, odvetniki in drugi ponudniki pravnega svetovanja, ponudniki zavarovalniških storitev, ponudniki obdelave podatkov in analitike, vzdrževalci IT sistemov, ponudniki spletnega gostovanja in pošiljanja e-poštnih sporočil, ponudniki plačilnih sistemov, ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s strankami (CRM).
Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

 

Kdo ima dostop do vaših podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven družbe I-VENT d.o.o.) razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:
● prodajni svetovalci za kontakt v zvezi s pripravo ponudbe,
● monterji in serviserji naših produktov,
● ponudnik pošiljanja spletne pošte (mailchimp)
● ponudnik gostovanja (Hitrost.com)
● ponudnik analitičnih orodij (Google LLC)
● poslovni partnerji (oglaševalska agencija KJF d.o.o.)
Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov. Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države.

 

Pravice posameznika glede obdelave podatkov

Sprejemali bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo varno obravnavanje vaših podatkov, v skladu s to politiko zasebnosti. Imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, ter pravico do popravka ali izbrisa vaših podatkov. Prav tako imate pravico omejiti uporabo vaših podatkov. 
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da se mu:
● omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
● omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17. Splošne uredbe o varstvu podatkov,
● omogoči pravico do omejitve uporabe,
● omogoči pravico do ugovora obdelave,
● omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
● omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica,
● poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.
Prav tako bo i-Vent d.o.o. posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.
 
 

Postopek uveljavljanja pravic

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrnete na nas. Pišite nam na info@i-vent.com. Na podlagi vaše zahteve vam bomo podali ustrezna pojasnila - pisno in v skladu s predpisi.
Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.
I-VENT d.o.o. se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorila brez nepotrebnega odlašanja najpozneje v 15 dneh od prejema zahteve oz. najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

 

Odjava od e-obvestil

Če obvestil o novicah po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratnem elektronskem sporočilu, ali pošljete elektronsko sporočilo z vsebino “ODJAVA” na elektronski naslov info@i-vent.com.

 

Spremembe varstva podatkov

Pridržujemo si pravico, da predmetno Varstvo podatkov in zasebnosti po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Veljavna politika zasebnosti je objavljena na naši spletni strani i-vent.com
Zadnja sprememba: 24. 5. 2023