Subvencija Eko sklada

V Sloveniji nam zaupa že več kot 100.000 zadovoljnih uporabnikov.

 


Prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote Lunos je energetsko učinkovita naložba, zato lahko pri Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu uveljavljate nepovratne finančne spodbude -20 % od vrednosti vaše investicije. Več informacij o degradiranih območjih lahko pridobite na tej povezavi.

Spoštovani!

 

Zahvaljujemo se vam za vgradnjo prezračevalnega sistema i-Vent. Za pridobitev subvencije Eko sklada prosimo, da navodila natančno preberete in upoštevate!

Vlogo 99SUB-OB22 z vsemi potrebnimi prilogami pošljite čimprej PO IZVEDENI NALOŽBI oz. najkasneje v roku 30 dni po vgradnji sistema.

 

1. DOKUMENTI ZA ODDAJO POPOLNE VLOGE:

Popolno izpolnjena vloga (vlogo je potrebno izpolniti z osebnimi podatki in podatki o nepremičnini. Podatki o nepremični so dosegljivi tudi na spletni strani: https://eprostor.gov.si/javni/).

  • Račun izvajalca (prilagamo dva izvoda računa)
  • Potrdilo o plačilu računa (prilagamo ožigosan izvod potrdila o plačilu oz. konto kartico, če je obveznost še odprta, pošljemo račun in potrdilo po prejemu celotnega plačila)
  • Fotografije sten/prostora, kjer so vgrajeni rekuperatorji (fotografije vseh vgrajenih rekuperatorjev; lahko črnobele, natisnjene na navaden papir)
  • Kopija gradbenega dovoljenja oz. uporabnega dovoljenja (za enostanovanjske in dvostanovanjske objekte). 

Če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga, je potrebno poslati uporabno dovoljenje oz. morebitne odločbe o legalizaciji stavbe. Uporabno dovoljenje vlagatelj pridobi na upravni enoti).

S podpisom »Izjave o skladnosti priloženega upravnega dovoljenja« na zadnji strani vloge jamčite, da se kopija upravnega dovoljenja nanaša na stavbo, ki je predmet naložbe.

Če z gradbenim/uporabnim dovoljenjem ne razpolagate, izpolnite Izjavo o legalnosti in namembnosti stavbe (na predzadnji strani vloge) in vlogo pošljite, da si zagotovite sredstva; svetujemo, da v vmesnem času pridobite uporabno dovoljenje, saj vas v primeru suma na neskladje z uradnimi evidencami Eko sklad pozove k dopolnitvi vloge.

Če imate vgrajeno liho število rekuperatorjev (3, 5, … ) svetujemo, da poleg vloge pošljete dopis, da dodatnega rekuperatorja ne boste vgradili in se strinjate z vračilom sorazmernega dela subvencije (torej za elemente, vgrajene v paru). Če se odločite za vgradnjo dodatnega rekuperatorja, boste dobili povrnjenih 20 % celotnega zneska naložbe.

2. POŠILJANJE VLOGE

Vlogo pošljite PRIPOROČENO na naslov Eko sklad d. d, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti vloge@ekosklad.si (vloge ne pošiljajte na naš naslov, razen, če je drugače dogovorjeno; po e-pošti lahko vlogo pošljete brez elektronskega podpisa). Vlogo lahko oddate tudi osebno v vložišče Eko sklada (Bleiweisova 30, Ljubljana; 1. nadstropje) od ponedeljka do petka med 8:00 in 14:00 uro.

 

3. OBRAVNAVA VLOG

Na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si, lahko pod rubriko »PREBIVALSTVO« spremljate obdelavo vlog.

 

4. NAKAZILO SUBVENCIJE

V roku 8 - 9 mesecev boste s strani Eko sklada prejeli odločbo in pogodbo v podpis. Podpisan izvod pogodbe pošljite nazaj na Eko sklad. Sredstva bodo nakazana v 60 dneh od vročene odločbe (prejete pogodbe). 

Če dokumentacija ni bila popolna vas Eko sklad pozove k dopolnitvi vloge. Za dopolnitev vloge imate navadno 30 dni časa.

V primeru neupoštevanja navodil vam ne moremo zagotoviti, da boste upravičeni do vračila subvencije. Podjetje i-Vent d. o. o. ne prevzema odgovornosti za neizplačilo subvencije zaradi neupoštevanja navodil.

Za dodatna pojasnila in pomoč smo vam z veseljem na voljo na tel. št. 01 62 04 300, 01 62 04 303 ali elektronskih naslovih: petra.prosenc@i-vent.com in alenka.srcnik@i-vent.com.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 
telefon : 01/241 48 2001/241 48 20 
telefaks: 01/241 48 60 
elektronska pošta: ekosklad@ekosklad.si

Pokličite za ponudbo na brezplačno telefonsko številko: 080 73 13 ali pošljite povpraševanje na: info@i-vent.com ali preko spletnega obrazca. S povpraševanjem nam pošljite vašo telefonsko številko, tloris vaše bivalne površine in poslali vam bomo celovito rešitev za vaše novo bivalno udobje.